117,1777

Obeležen Evropski dan jezika na Univerzitetu Singidunum

U cilju promovisanja učenja jezika, 2001. godine, Savet Evrope, u saradnji sa Evropskom komisijom, ustanovio je Evropski dan jezika koji se obeležava širom Evrope 26. septembra svake godine.

vesti-ang-16102023-slika4

Univerzitet Singidunum neguje principe višejezičnosti, multikulturalnosti i jezičke i kulturne otvorenosti, i ima dugu tradiciju izučavanja stranih jezika na svim fakultetima. Studenti pored engleskog jezika imaju priliku da uče i druge jezike, kao što su italijanski, španski, francuski, nemački, ruski i grčki, i učeći jezike, upoznaju druge kulture i običaje, i time stiču međukulturne kompetencije neophodne za rad i život u savremenom društvu.

1697438882-1-vesti-ang-16102023-slika2.png

I ove godine na Univerzitetu Singidunum studenti i nastavnici jezika obeležili su Evropski dan jezika 26. septembra i posvetili pažnju temama kao što su važnost izučavanja jezika, jezičke specifičnosti, višejezičnost, multikulturalnosti, uvažavanja različitosti i negovanje tolerancije prema drugim jezicima i kulturama.

1697438882-0-vesti-ang-16102023-slika3.png

Univerzitet Singidunum © 2023