117,1777

Certiport - Pripremna nastava (obuka)

Certiport - Pripremna nastava (obuka) - 117Pripremna nastava (obuka) za polaganje ispita, tj. Microsoft Office (MOS) sertifikaciju je na raspolaganju svim zainteresovanim kandidatima. Priprema u formi kursa će se realizovati u grupama od najmanje 10 studenata i trajaće od 3 do 10 dana (po 2h dnevno). Dužina obuke je u zavisnosti od izbora Microsoft Office alata za koji kandidat želi da se sertifikuje. Kandidate će kroz obuku, teorijsku i praktičnu nastavu voditi sertifikovani Microsoft Office instruktori.

Tokom pripremne nastave kandidatima će na raspolaganju biti računari u elektronskim učionicama Univerziteta Singidunum sa softverskim paketom Microsoft Office 2010 i Microsoft Office 2013.

Certiport - Pripremna nastava (obuka) - 118

Obuka će početi kada se prijavi dovoljan broj kandidata za formiranje grupe.U zavisnosti od broja dana cena pripremne nastave će iznositi od 3.000 Din. do 10.000 Din. po studentu.

Nakon obuke će se za zainteresovane studente organizovati grupno polaganje ispita i sertifikacija koji imaju pojedinačnu cenu od 3.500 Din.

Ispiti se mogu prijavljivati i polagati i bez prethodnog pohađanja pripremne nastave.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za pripremnu nastavu (obuku) ovde.

Univerzitet Singidunum © 2023