117,1777

CCNA Routing and Switching kurs

Modul: Introduction to Networks (ITN) Opis: U okviru prvog modula, polaznici će biti upoznati sa arhitekturom računarske mreže, modelima, protokolima i komponentama. Ove komponente su u direktnoj sprezi sa korisnicima, uređajima, aplikacijama i podacima koji prolaze kroz internet i modernu računarsku mrežu. Na kraju ovog modula, polaznici kursa će biti sposobni da urade osnovne konfiguracije rutera i komutatora (svičeva), kako bi napravili jednostavnu lokalnu mrežu (LAN), uz integrisano IP adresovanje. Kao i u svakom odeljku CCNAv7 kursa, na samom početk svi polaznici će biti upoznati sa fundamentalnim konceptima bezbednosti računarske mreže. Oblasti:

 • Networking Today
 • Basic Switch and End Device Configuration
 • Protocols and Models
 • Physical Layer
 • Number Systems
 • Data Link Layer
 • Ethernet Switching
 • Network Layer
 • Address Resolution
 • Basic Router Configuration
 • IPv4 Addressing
 • IPv6 Addressing
 • ICMP
 • Transport Layer
 • Application Layer
 • Network Security Fundamentals
 • Build a Small Network

Modul: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) Opis: Drugi modul prema CCNAv7 silabusu. Ovaj modul se fokusira na tehnologije zasnovane na operacijama rutera i svičeva koje podržava mala i srednja mrežna rešenja. U okviru ovog modula, biće pokriveni WLAN-ovi i bezbednosni koncepti. Polaznici će naučiti ključne koncepte rutiranja paketa i komutaciju veza. Na kraju ovog modula, svi kandidati biće sposobni da urade osnovne mrežne konfiguracije, ispravljanje i otkrivanje grešaka u računarskoj mreži, da prepoznaju bezbednosne pretnje u okviru LAN mreža i da konfigurišu osnovni WAN link. Oblasti:

 • Basic Device Configuration
 • Switching Concepts
 • VLANs
 • Inter-VLAN Routing
 • STP Concepts
 • EtherChannel
 • DHCPv4
 • SLAAC and DHCPv6
 • FHRP Concepts
 • LAN Security Concepts
 • Switch Security Configuration
 • WLAN Concepts
 • WLAN Configuration
 • Routing Concepts
 • IP Static Routing
 • Troubleshoot Static and Default Routes

Modul: CCNAv7 Enterprise Networking, Security, and Automation Opis: Navedeni modul je treća oblast u okviru CCNAv7 silabusa. U ovom delu kursa fokus je na arhitekturi računarske mreže zasnovane na dizajnu, obezbeđivanju, izvršavanju i otklanjanju grešaka u računarskim mrežama velikih preduzeća. Ovaj modul pokriva WAN tehnologije i QoS mehanizme u cilju obezbeđivanja bezbednosnih pristupa udaljenim mrežama. Takođe, jedna od važnih karakteristika ovog moduča je uvod u koncpet virtuelizacije i automatizacije koji su predodređeni za digitalizaciju mreže. Na kraju ovog modula, polaznici će naučiti kako da identifikuju napad i kako da se zaštite od različitih tipova sajber napada. Takođe, kao novina u CCNAv7 silabusu, biće pokriven uvod u alate za upravljanjem arhitektura zasnovanim na kontrolerima i koncepitma kako API-ji mogu da utiču na mrežnu autoamtizaciju Oblasti:

 • Single-Area OSPFv2 Concepts
 • Single-Area OSPFv2 Configuration
 • Network Security Concepts
 • ACL Concepts
 • ACLs for IPv4 Configuration
 • NAT for IPv4
 • WAN Concepts
 • VPN and IPsec Concepts
 • QoS Concepts
 • Network Management
 • Network Design
 • Network Troubleshooting
 • Network Virtualization
 • Network Automation

Prijava za CCNA kurs Agenda kursa

Univerzitet Singidunum © 2023