117,1777

O akademiji

O Cisco akademiji:

Cisco mrežna akademija na Univerzitetu Singidunum osnovana je 2010. godine sa zadatkom da studentima Fakulteta za informatiku i računarstvo pruži dodatna teorijska znanja iz oblasti računarskih mreža, kao i praktična iskustva u radu sa relanim mrežnim uređajima u namenskoj mrežnoj laboratoriji.

Cilj i agenda kursa:

Na CCNA Routing and Switching kursu steći ćete teorijska i praktična znanja o radu savremenih računarskih mreža. Naučićete komande i tehnike koje se koriste da bi se rešavali problemi pri umrežavanju, radićete na Cisco mrežnoj opremi (ruterima i komutatorima), upravljaćete konfiguracionim datotekama operativnih sistema mrežnih uređaja (backup i restore IOS-a). Ovaj kurs Vam ne pruža samo osnovne informacije potrebne za dobijanje CCNA sertifikata, već uključuje i veoma složene praktične vežbe koje će Vas pripremiti za rad u praksi. U radu sa instruktorima, kroz prenošenje bogatog iskustva iz prakse, polaznici su u prilici da rešavaju tipične probleme koji se javljaju u savremenim poslovnim informacionim okruženjima.

Primena kursa u privredi:

Ovaj kurs pored teorijskih znanja pruža mogućnost polaznicima da se kroz praktične vežbe sa instruktorima ili samostalan rad na Cisco opremi pripreme za rešavanje problema sa kojim se veliki broj administratora mreže susreće u svakodnevnom radu. Polaznici kursa koji uspešno savladaju program kursa pružena je šansa da se direktno uključe u svet stručnjaka u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija i samim tim povećaju svoje mogućnosti zapošljavanja kako u Srbiji, tako i u celom svetu.

Utisci polaznika:

Dušan Ilić: Pohvaljujem Univerzitet Singidunum koji je organizovao kvalitetan i veoma dostupan CISCO kurs na kome sam stekao svo potrebno praktično i teorijsko znanje za samostalan praktičan rad sa mrežnom opremom. Posebno bih pohvalio profesore koji su nam držali nastavu i pružili stručne savete za dalje napredovanje u oblasti računaskih mreža.
Ali Elsadai: Na CISCO kursu sam stekao dodatna neophodna teorijska i praktična znanja iz oblasti računarskih mreža. Iz teorijskog dela kursa, predavači su nam preneli veliko znanje, kako iz same teorije o računarskim mrežama, tako i o iskustvu sa kojima su se oni susreli u praksi. Na laboratorijskim vežbama savladao sam osnove tehnika rutiranja, implentaciju poznatih i trenutno aktuelnih mrežnih protokola, kao što su "RIPv1", "RIPv2", "EIGRP" i "OSPF". Takođe, na kursu sam naučio kako se konfigurišu VLAN-ovi, zatim protokoli u komutatorima (kao što su "STP" ili "RSTP"), trank veze između komutatora i još mnogo toga. Predložio bih svim kolegama koje zanima oblast računarskih mreža i telekomunikacija da upišu CISCO akademiju, jer tu mogu da steknu dodatna neophodna praktična i teorijska znanja, pored predmeta na fakultetu vezanih za računarske mreže.
Nemanja Stojanović: Veoma sam zadovoljan organizacijom i posvećenošću profesora ovom kursu. Najviše mi se sviđalo to što nam je omogućeno da sami vežbamo na pravoj opremi kad mi hoćemo i bez ometanja drugih studenata i profesora. Na ovom kursu sam dosta naučio o Cisco opremi i umrežavanju, a što do tad nisam uopšte znao.
Milan Jovičić: Što se tiče utisaka o CISCO akademiji mogu samo da preporučim ovaj kurs. Iz mog ugla, kao nekog ko radi u IT (ne neophodno sa mrežama), da sam mnogo naučio i više od svega razumeo pojmove i način funkcionisanja mreža i samih uređaja. Stavio bih akcenat na razumevanju osnovnih pojmova koji su neophodni u svakodnevnom radu, moram priznati da su posle CISCO kursa stvari mnogo jasnije i razumevanje načina funkcionisanja mreža kao infrastrukture koja je u svakom IT okruženju neizostavan deo. Takođe, praktična znanja iz postavljanja i konfiguracije konkretnih CISCO uređaja uvek su dobrodošla koje kolege na radnom mestu uvažavaju zbog činjenice da su CISCO proizvodi prisutni u svakom korporativnom IT okruženju.
Luka Vukmirović: Završio sam CISCO kurs 2016/17 godine i imam veoma pozitivno mišljenje i preporuke koje se tiču samog kursa. Pre svega bih pohvalio predavače koji su bili veoma ažurni i uvek dostupni svim polaznicima kursa. Sam način polaganja i obuke korisnika je veoma fleksibilan sudeći po tome da je vreme trajanje obuke tri meseca i da je predviđeno vreme za polaganje kursa nešto duže, u ovom slučaju četiri meseca. Tokom četiri semestra imali smo mogućnost da se upoznamo sa veoma velikim spektrom kako teorijskog, tako i praktičnog, pre svega primenljivog znanja. Najbitnija prednost ovoga kursa jeste ta da polaznici imaju moguænost da rade na Cisco ruterima i komutatorima uz stalnu pomoæ i objašnjenja od strane predavača. CISCO kurs je moja lična preporuka svim kolegama koje bi želele da nastave karijeru u IT sektoru ili bi želeli da upotpune svoje znanje koje su stekli na predmetima kao što su „Računarske mreže” i „Zaštita računarskih mreža”, kao i samostalnim učenjem.
Univerzitet Singidunum © 2023