117,2106

Osnovne studije engleskog jezika – SP Аnglistika

Na četvrogodišnjem putu studijskog programa Anglistika upoznaćete segmente u vezi sa samom prirodom jezika, kulturom, književnošću, osobinama nastave jezika, ali i ostvariti jedinstvenu šansu da se iskustveno susretnete sa procesima usmenog i pisanog prevođenja.

Kroz interaktivnu nastavu i autentičan, humanistički pristup, studije engleskog jezika na Univerzitetu Singidunum omogućiće vam da razvijete sve svoje potencijale, i da, potom, usvojeno i praktično primenite u paleti delatnosti za koje vas ovaj studijski program osposobljava.

Kao dodatnu vrednost, studije Anglistike vam omogućavaju sticanje/usavršavanje znanja iz još jednog stranog jezika, koja će vas učiniti konkurentnijim u svakoj sferi zaposlenja. Sve vreme studija imate priliku da pohađate neki od elektivnih kurseva:

 • nemački jezik,
 • francuski jezik,
 • španski jezik,
 • italijanski jezik,
 • ruski jezik,
 • grčki jezik.

Zahvaljujući svojoj sveobuhvatnoj prirodi – naše studije engleskog jezika biće važa ulaznica za nastavak školovanja, ne samo u zemlji i region, no i širom sveta.
Nakon diplomiranja na ovom studijskom programu, studenti stiču akademsko zvanje Diplomirani filolog – Anglista, a naši diplomci se mogu zaposliti i na sledećim radnim mestima:

 • Nastavnik/profesor engleskog jezika u osnovnim/srednjim školama, vrtićima, institutima
 • Književni prevodilac. lektor
 • Stručni prevodilac (ekonomija, pravo, medicina, turizam i hotelijerstvo, informacione tehnologije, itd.)
 • Sudski tumač za engleski jezik
 • Simultani prevodilac, konsekutivni prevodilac

Saznajte više o strukturi studisjkog programa Anglistika i prijavite se za upis posredstvom:

singidunum.ac.rs/upis/study-programme/anglistika

 • Knjigu predmeta studijskog programa preuzmite ovde.
 • Knjigu nastavnika studijskog programa preuzmite ovde.
 • Click here to download the Book of courses.
 • Click here to download the Book of teachers.

 

 

Univerzitet Singidunum © 2023