117,2106

British Council

Kembridž diplome su međunarodno priznate diplome, prihvaćene na britanskim i drugim evropskim univerzitetima kao dokaz o poznavanju engleskog jezika. U Srbiji se ovi ispiti, u organizaciji Britanskog saveta, polažu od 1991. godine. Do sada je ove ispite polagalo preko 18 000 kandidata.

Univerzitet Singidunum je u aprilu 2012. godine potpisao sporazum o saradnji sa Centrom Univerziteta u Kembridžu za učenje engleskog jezika kao stranog (Cambridge ESOL) i Britanskim savetom u Srbiji. Studenti Univerziteta Singidunum su stekli mogućnost da polažu međunarodno priznate ispite iz engleskog jezika uz podršku Britanskog saveta. Kembridž nudi sniženje cena za studente Singidunuma za kurseve PET, BEC Preliminary (B1), FCE, BEC Vantage (B2), CAE, BEC Higher (C1) i CPE (C2). Britanski savet takođe omogućuje obuku profesora u oblasti pripreme i sprovođenja ispita.

www.learnenglish.org.uk

Kontakt osoba za studente zainteresovane za obuku i polaganje ispita je Marija Đurđević (mdjurdjevic@singidunum.ac.rs, 011/3093 209).

Univerzitet Singidunum © 2023